Over

Voor Almeerders, door Almeerders


Waarom?

Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen.
Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering.
Het Fonds werkt nauw samen met het Voedsel Loket Almere, met de lokale Diaconie en met andere hulporganisaties en leveranciers van tweedehands goederen.

Voor wie?

Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering.
Voorwaarde is dat het inkomen van de aanvrager niet hoger is dan 125% van de bijstand.
Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten.
Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (bij voorkeur tweedehands) goederen:
• Kleding
• Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
• Matras of bed nodig voor medische problemen
• Noodzakelijk huisraad
• Zaken zoals een fiets of een computer 

Door wie?

Het Fonds heeft een meewerkend bestuur.
De beoordelingcommissie bestaat uit 3 leden van het bestuur 
Allen werken als onbezoldigd vrijwilliger.

Adviseur/behandelaar

De adviseur/behandelaar doet de eerste screening op de aanvragen en zend de aanvragen door naar de beoordelingscommissie.
Tevens maakt zij de beschikkingen en stuurt deze naar de hulpverlener en/of aanvrager.
De adviseur/toetser heeft een betaalde functie

Uitkering in Natura

Het Fonds keert in principe nooit geld uit, maar schaft het gewenste item aan.
Dit item wordt dan in bruikleen gegeven aan de cliënten,
deze constructie zorgt ervoor dat het Fonds eigenaar blijft van de goederen en deze niet in beslag kunnen worden genomen.
Hieruit volgt tevens dat het Fonds in pricipe NOOIT achteraf een rekening betaald van door een cliënt aangeschafte goederen.
Incidentele uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar alleen in vorafgaand overleg met het Fonds.