Voorwaarden Almeers Pootje

Achtergrond pootje
Voorwaarden om mee te doen:

  • U woont in Almere en bent 18 jaar of ouder;
  • Uw huishouden heeft in dit kalenderjaar nog geen gebruik gemaakt van het Almeerse Pootje (gebruik is maximaal één dier per huishouden per kalenderjaar);
  • U heeft contact met een dierenkliniek aangesloten bij het Almeerse Pootje en de behandeling is medisch noodzakelijk;
  • U bent in staat om 25% van de kosten van de behandeling zelf te betalen;
  • U stemt ermee in om na bezoek van de dierenarts, het inkomensformulier in te vullen en met een bankafschrift op te sturen. U kunt deze ook laten invullen door een betrokken hulpverlener (bijvoorbeeld een medewerker van het wijkteam). Het is belangrijk dat de hulpverlener bevoegd is om financiële gegevens in te zien.
  • U voldoet aan de inkomensvoorwaarden, namelijk: u ontvangt een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- BBZuitkering of AIO-aanvulling of het inkomen en spaargeld (inclusief vakantiegeld) van uw huishouden is lager dan de bedragen in de onderstaande tabel.

 

Inkomensvoorwaarden en vermogensgrens

 • Of je ontvangt een bijstandsuitkering;
 • Of je ontvangt een IOAW-, IOAZ- of BBZuitkering;
 • Of je ontvangt een AIO-aanvulling;
 • Het netto gezamenlijk inkomen en het vermogen (inclusief vakantiegeld) van jouw huishouden is lager dan de bedragen in de onderstaande tabel.

Huishouden

Norm maximaal 120% netto bijstandsnorm
inclusief vakantiegeld

Maximaal Spaargeld

Alleenstaande

€ 1.434,79

€ 7605,-

Alleenstaande ouder

€ 1.434,79

€ 15.210,-

Paar

€ 2.049,70

€ 15.210,-

 

Op=Op

Er is beperkt geld voor het Almeerse Pootje. Als dat geld op is, stopt de regeling voor dat kalenderjaar.

Butto terug