Veel gestelde vragen over Almeers Pootje

1. Voor wie is het Almeerse Pootje bedoeld?

De regeling is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De inkomensgrenzen zullen als de regeling start, worden vermeld op de websitepagina van de regeling en in de flyer.

2. Welke behandelingen vallen onder de regeling?

Medisch noodzakelijke behandelingen. De dierenarts bepaalt altijd of en welke medische behandeling nodig is. De dierenarts weet ook wat wel en niet vergoed wordt binnen de regeling. De kosten die horen bij het gezond houden van een huisdier (preventieve zorg) vergoeden we niet. Voorbeelden hiervan zijn vaccineren en ontwormen.

3. Waar kan ik de regeling aanvragen?

Het aanvragen van de regeling verloopt altijd via een dierenarts in Almere die mee doet aan de regeling. Als je vaste dierenarts niet meedoet aan de regeling, neem je contact op met een van de aangesloten dierenklinieken (zie aangesloten dierenklinieken). Deelnemende dierenartsen zijn op de hoogte van de regeling en hebben aanvraagformulieren op voorraad.

4. Kan ik meerdere keren gebruik maken van de regeling?

Gebruik is maximaal één dier per huishouden per kalenderjaar. Dus als een huishouden in april 2023 gebruik maakt van de regeling voor een hond kan dit huishouden later in 2023 geen aanspraak meer maken op de regeling voor dezelfde hond of een ander huisdier uit het huishouden. Vanaf 2024 kan er wel weer eenmalig gebruik gemaakt worden van de regeling.

5. Zitten er nog eigen kosten verbonden aan de regeling?

Ja, eigenaren betalen altijd 25% van de totale kosten van de behandeling (consult en medisch noodzakelijke ingreep). Plus de kosten die boven de 450 euro uitkomen. Deze kosten betaalt de eigenaar aan de dierenarts. Mocht het een inwoner niet lukken om dit zelf te betalen, dan zijn is het in sommige gevallen mogelijk om hulp te krijgen van landelijke stichtingen. Overleg dit met de dierenarts waarmee je in contact bent over de regeling.

6. Bij welke dierenklinieken kan ik terecht?

De aangesloten dierenklieken staan hier.

7. Kan ik ook bij dierenklinieken buiten Almere gebruik maken van de regeling?

Nee, dat is niet mogelijk.

8. Hoe weet ik of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Binnen twee weken na ontvangst van het inkomensformulier ontvangt een aanvrager een bevestiging van Fonds voor Bijzondere Noden Almere.

 Butto terug