Voorwaarden Almeers Pootje

Achtergrond pootje
Voorwaarden om mee te doen:

  • Je woont in Almere en je bent 18 jaar of ouder;
  • Jouw huishouden heeft in 2023 nog geen gebruik gemaakt van het Almeerse Pootje (gebruik is maximaal één dier per huishouden per kalenderjaar);
  • Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden en bij een controle kan je via een bankafschrift aantonen dat jouw huishouden voldoet aan de inkomensvoorwaarden (zie hieronder);
  • Overleg met je vaste dierenarts of een medisch noodzakelijke behandeling nodig is. Als je vaste dierenarts niet meedoet aan de regeling, neem je contact op met een van de aangesloten dierenklinieken (zie aangesloten dierenklinieken);
  • Je bent in staat om 25% van de kosten van de behandeling zelf te betalen;
  • Je stemt ermee in om na bezoek dierenarts, het inkomensformulier in te vullen en op te sturen of te laten invullen door een betrokken hulpverlener (bijvoorbeeld een medewerker van het wijkteam). Het is belangrijk dat de hulpverlener bevoegd is om financiële gegevens in te zien.

 

 

Inkomensvoorwaarden en vermogensgrens

  • Of je ontvangt een bijstandsuitkering;
  • Of je ontvangt een IOAW-, IOAZ- of BBZuitkering;
  • Of je ontvangt een AIO-aanvulling;
  • Het netto gezamenlijk inkomen en het vermogen (inclusief vakantiegeld) van jouw huishouden is lager dan de bedragen in de onderstaande tabel.

Huishouden

Norm maximaal 120% netto bijstandsnorm
inclusief vakantiegeld

Maximaal Spaargeld

Alleenstaande

€ 1.434,79

€ 7605,-

Alleenstaande ouder

€ 1.434,79

€ 15.210,-

Paar

€ 2.049,70

€ 15.210,-

 

Op=Op

Er is beperkt geld voor het Almeerse Pootje. Als dat geld op is, stopt de regeling voor dat kalenderjaar.

Butto terug