logo vol fonds bijzondere noden

Stichting fonds voor bijzondere noden Almere

 

  logo
 
 
......home            aanvragen            beleid           bestuur           donatie           contact
 
 
logo

Voor Almeerders, door Almeerders

Waarom?

Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw samen met het Voedsel Loket Almere, met de lokale Diaconie en met andere hulporganisaties en leveranciers van tweedehands goederen.

Voor wie?
Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (bij voorkeur tweedehands) goederen:
• Kleding
• Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
• Matras of bed nodig voor medische problemen
• Noodzakelijk huisraad
• Zaken zoals een fiets of een computer voor kinderen om huiswerk op te maken.

Door wie?
Het Fonds heeft een meewerkend bestuur. De beoordelingscommissie bestaat uit drie bestuursleden evenals de werkgroepen. Ook de behandelaar zit in het bestuur. Allen werken als onbezoldigd vrijwilliger.

Veranderingen op komst.
Vanwege de nieuwe spelregels van het Stadsfonds Almere, waar het Fonds een bijdrage uit ontvangt, kan uitsluitend hulp worden verleend aan kinderen en jongeren tot 18 jaar of aan hun ouders.
Aanvragen van cliënten ouder dan 18 jaar worden voorlopig doorverwezen naar andere organisaties.
Vanwege een stijging van de aanvragen en het ontbreken van middelen beraadt het Fonds zich momenteel op samenwerking met andere, landelijk opererende, hulporganisaties. Hulpverleners zullen worden geïnformeerd over de voortgang.

 
 
 
Stichting Bijzondere Noden Almere.