Kalender

Aanvragen

Hoe?

De hulpverlener van degene die hulp nodig heeft, dus niet de cliënt zelf, kan een verzoek bij het Fonds indienen. Als de aanvraag door het bestuur van het Fonds goedgekeurd is, wordt het benodigde ter beschikking gesteld. Richtbedrag daarbij is € 450,- gemiddeld.

Een aanvraag kan ingediend worden door het downloaden van het aanvraagformulier.
Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of opgestuurd naar: Fonds voor Bijzondere Noden, Antwoordnummer 374, 1300VB Almere

De aanvrager moet een hulpverlener zijn die inzage mag hebben in de financiële huishouding van de cliënt of via de adviseur van het Fonds. 

Toewijzing

Het Fonds kent een toewijzingscommissie die bestaat uit drie personen. De commissie toetst of de aanvraag voldoet aan de door het Fonds omschreven criteria. Als dat niet zo is, wordt de aanvraag afgewezen en verwijst het Fonds - als het kan - door naar een andere instantie.

Een aanvraag wordt over het algemeen binnen twee of drie weken afgerond.

Betaling

De penningmeester van het Fonds boekt het door de commissie toegekende bedrag over naar de leverancier. Na ontvangst van de betaling door de leverancier, neemt deze contact op met de cliënt voor de levering van het goed.

Bij een toekenning van witgoed en laptops, hanteert FBNA een bruikleenconstructie. Dit betekent dat de cliënt de goederen gebruikt en onderhoudt.

Voorwaarden bruikleen:

Artikel 1. Object van deze overeenkomst

1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de uitleen van de in het aanvraagformulier genoemde goederen (met de daarbij vermelde accessoires) welke is gesloten tussen de uitlener en de in de overeenkomst met name genoemde gebruiker.

Artikel 2. Verplichtingen gebruiker.

2.1. De gebruiker is verplicht de geleende goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

a. De geleende goederen overeenkomstig de bedienings‐ en overige voorschriften te behandelen;

b. Geen veranderingen aan de geleende goederen aan te brengen;

c. Aanspraken van derden op de geleende goederen af te wijzen en de uitlener te vrijwaren;

d. Géén verkoop of beschikbaarstelling aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming van de uitlener.

2.2. De gebruiker dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:

a. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, gas, water en afvoer.

Artikel 3. Mededelingsverplichtingen gebruiker.

3.1. Gebruiker dient de uitlener onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de in de overeenkomst genoemde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de uitlener dreigen te worden geschaad.

Artikel 4. Reparatie.

4.1. Reparaties zijn voor rekening van de gebruiker. Voor reparaties die onder de garantie vallen kan contact op worden genomen met BCC.

Artikel 5. Verzekering.

5.1. De gebruiker draagt het volle risico en is verantwoordelijk voor de geleende goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld. De gebruiker zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

6.1. Voor schade die de gebruiker veroorzaakt aan derden, direct of indirect ingevolge het gebruik van de geleende goederen, is de uitlener in beginsel niet aansprakelijk. Gebruiker zal de uitlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

6.2. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle lasten, die voorvloeien uit het gebruik van het geleende door hem

Het Fonds Bijzondere Noden Almere heeft sinds 1 januari 2008 de status van een ANBI instelling

conform artikel 6.33 wet IB 2001

Kamer van Koophandel 41246938 RSIN/fiscaalnummer 8043.34.316
Copyright Korenbloem © 2019. All Rights Reserved.