Kalender

Van Almeerders Voor Almeerders

Waarom?

Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw samen met het Voedsel Loket Almere, met de lokale Diaconie en met andere hulporganisaties en leveranciers van tweedehands goederen.

Voor wie?

Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (bij voorkeur tweedehands) goederen:
• Kleding
• Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
• Matras of bed nodig voor medische problemen
• Noodzakelijk huisraad
• Zaken zoals een fiets of een computer voor kinderen om huiswerk op te maken.

Door wie?

Het Fonds heeft een meewerkend bestuur. De beoordelingscommissie bestaat uit drie bestuursleden. De adviseur/toetser zit niet in het bestuur.

Het bestuur is onbezoldigd

Aangepaste voorwaarden.

Het Stadsfonds Almere waaruit het Fonds een bijdrage ontvangt heeft per 1 januari 2017 de voorwaarden voor toekenning aangepast. De nieuwe voorwaarden luiden: Schoolgaande kinderen en jongeren die een opleiding volgen waarvan de ouders een inkomen hebben van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm. Peildatum hiervoor is 31 december 2016.

Het Fonds Bijzondere Noden Almere heeft sinds 1 januari 2008 de status van een ANBI instelling

conform artikel 6.33 wet IB 2001

Kamer van Koophandel 41246938 RSIN/fiscaalnummer 8043.34.316
Copyright Korenbloem © 2019. All Rights Reserved.